logo

Novinky a aktuality17. 3.
2019

Ministerstvo životního prostředí v roce 2019 vyhlásí třetí a finální vlnu takzvaných kotlíkových dotací. Z peněz Evropské unie na ni pošle tři miliardy korun. Plánuje se za ně vyměnit cca 30 tisíc zastaralých neekologických kotlů. Žádosti se budou podávat v průběhu roku 2019. Přesné termíny jsou plně v kompetenci jednotlivých krajů. Nicméně se předpokládá, že by to mohlo být na přelomu jara a léta. My jsme připraveni na fyzickou výměnu kotlů do vašich domů, tak na vyřízení žádostí na dotace. Stačí, když se na nás s důvěrou obrátíte.
 
17. 3.
2019

Již po třicáté se koná regionální výstava ve zlínské sportovní hale a to ve dnech 21. až 23. března 2019. Uvidíte zde rozsáhlou nabídku nejžhavějších novinek, výrobků a služeb, energeticky nejúspornějších technologií z oborů stavebnictví, vytápění, vybavení domácností a inspirace pro zahradu, chalupáře a chataře. Na výstavní ploše najdete i nás, kde Vám prozradíme připravované novinky pro letošní rok.
28. 1.
2019

Ve dnech 21. až 24. ledna 2019 na výstavišti Černá louka v Ostravě proběhlo již 26. pokračování mezinárodní výstavy Infotherma tradičně věnované vytápění, úsporám energií a smysluplnému využívání obnovitelných zdrojů v malých a středních objektech.  V České republice se jedná o největší takto specializovanou výstavu, kde jsou zastoupeny mnohé evropské a světové značky s výrobky a produkty k tepelné pohodě vašich domovů. Výstava se snaží mapovat technický pokrok a stává se každoročním setkáním návštěvníků s vystavovateli a odbornou  veřejností. Byli jsme na místě a všechny novinky z vytápění jsme zaregistrovali.
 
24. 12.
2018

Vážení zákazníci, obchodní přátelé,

Děkujeme Vám za příjemnou spolupráci v uplynulém roce a do 

roku 2019 Vám přejeme mnoho zdraví, osobních i pracovních úspěchů.

Team Flexxus
17. 6.
2019


Byla vyhlášena III. vlna kotlíkových dotací i ve Zlínském kraji s názvem projektu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností.“ Podávat žádosti je možné již od října 2019 elektronicky s následným doručením včetně příloh v listinné formě. Vyřízení dotací řešíme v úzké kooperaci s partnerem, který jejich vyplacení garantuje. Více informací Vám rádi poskytneme osobně, nebo je najdete na "dotace-kotle"


17. 3.
2019


Připravujeme několik novinek, v naší nabídce by se měly objevit v průběhu měsíce května. Budeme Vás o nich s radostí informovat...


11. 6.
2018


V článku jsme vám připravili náhled na reálnou úsporu nákladů na vytápění při změně zdroje vytápění. Zdrojem informací je rodinný dům ve Zlíně s tepelnou ztrátou 6 kW a topnou plochou 130 m2 kolaudovaný v roce 2012. V rodinném domě je tarif Přímotop a prováděno měsíční měření spotřeby. Tato studie nemá za účel ukázat přesnou spotřebu a cenu za vytápění v rodinném domě**, ale pouze poukázat na % úsporu za vytápění při výměně zdroje vytápění, resp.přechodu z elektrokotle na tepelné čerpadlo.

V období od července 2012 do prosince 2016 byl dům s podlahovým topením, kde zdrojem byl elektrokotel s výkonem 6 kW, vytápěný od října do května na stálou vnitřní teplotu 23°C, tedy bez jakýchkoli útlumů teploty v noci nebo v průběhu dne. Každý měsíc byl zapsaný stav elektroměru jak ve vysokém, tak v nízkém tarifu, tak i odpočtový elektroměr pro elektrokotel.  Z uvedené tabulky můžeme konstatovat, že spotřeba energie v kWh na vytápění byla cca poloviční z celkové spotřeby domu. V domě bydlí čtyři osoby s běžnými elektrickými spotřebiči, jako jsou pračka, myčka, sporák, tv, svícení a další. Ohřev TUV je elektrickým bojlerem 160 l a není počítaný do spotřeby za vytápění, pouze do celkové spotřeby domu.

V období od ledna 2017 do konce června 2018 se změnil zdroj vytápění. Jako hlavní zdroj topení bylo zvolené tepelné čerpadlo systému vzduch/voda s výkonem 8 kW. Změna si vyžádala investici cca 80 tis.Kč. Řízení vnitřní teploty je pomocí ekvitermního čidla a bylo doladěno s nastavením na 24°C vnitřní teploty a to stejně jak s elektrokotlem od října do května. V tu chvíli se snížila jak celková spotřeba domu, současně se snížila i spotřeba za vytápění více jak o 50%. V letních měsících je topná voda v podlahovce udržovaná na stálé teplotě chlazením za použití tepelného čerpadla tak, aby se vnitřní teplota v domě pohybovala od 24 do 25°C.

Závěrem je pak možné říci, že se jednoznačně prokázala úspora na vytápění při změně zdroje z elektrokotle na tepelné čerpadlo o více než polovinu. Snížila se celková spotřeba energie na provoz domu za cenu vyššího komfortu s bonusem letního provozu na chlazení objektu. Návratnost investice se tak dá očekávat nejdříve za 10 let, změna však pomohla k udržení příjemného mikroklima v domě ve stále se zvyšujících teplotách v letních měsících. 

**přesnou měsíční spotřebu v nízkém i vysokém tarifu, územní teploty a aktuální ceny v daném období vám na přání doložíme tabulkou. Další článek v tuhle chvíli připravujeme…


7. 6.
2018


Více než 17 tisíc návštěvníků přišlo navštívit 23.ročník odborného veletrhu vytápění, kde se prezentovalo více než 200 vystavovatelů na ploše cca 15 tisíc metrů čtverečních. Z novinek k podlahovému topení nás zaujal produkt, který redukuje tloušťku podlahové zálivky. Jedná se o produkt ANHYLEVEL Thermio společnosti CEMEX.

ANHYLEVEL Thermio je tenkovrstvý anhydritový podlahový potěr, s extrémní tepelnou vodivostí, vyvinutý speciálně pro podlahová vytápění, zvláště ve stavbách a prostorách se zvýšeným požadavkem na rychlou regulaci teploty. Použitím unikátních technologií dosahuje potěr vlastnosti, které extrémně zvyšují efektivitu topných a chladících podlahových systémů.

AnhyLevel Thermio je určen pro interiérové podlahy s teplovodními a topnými systémy v bytových a komerčních objektech. Vhodný pro tenkovrstvou aplikaci na stávajících podkladech, pro dutinové podlahy nebo rekonstrukce s požadavkem minimálního zatížení či navýšení výšky.

Malá tloušťka potěru umožňuje realizaci podlah s výškovým omezením nebo potřebou tenkovrstvého vyrovnání stávajících podkladů. Redukcí tloušťky je sníženo zatížení podkladních izolací potěrem až o polovinu (např. plocha 20 m2 je odlehčena až o 1,5 t). Klimatizováním je prohříván nebo chlazen výrazně menší objem materiálu a tím je dosaženo optimálního poměru tepelné akumulace a dynamiky provozu.

AnhyLevel Thermio dosahuje součinitele tepelné vodivosti λ= 2,5 W/m.K.1) Tato vysoká hodnota součinitele tepelné vodivosti (termální difuzivita) umožňuje materiálem transportovat teplo až 2,5x rychleji než u cementových potěrů (λ= 1,1 W/m.K). Přenos tepla z topných rozvodů do celého objemu podlahy je velmi rychlý a podlaha se zahřeje nebo vychladí za 1/3 až 1/4 času oproti například klasickým potěrům.

AnhyLevel Thermio je finančně srovnatelný s klasickými potěry, jelikož úsporu přináší poloviční objem materiálu pro dopravu, čerpání a zpracování. Umožňuje dosáhnout úspory energie cca 8 %, jelikož se používá topná teplota o 3 až 5 °C nižší a topný nebo chladicí cyklus je mnohonásobně kratší. Možnost zvýšení tloušťky izolace o 20–40 mm výrazně snižuje tepelné ztráty do podkladu a přináší další úspory energií. Ovšem nevyčíslitelným a neznatelnějším přínosem je dosažená tepelná pohoda, základ komfortního užívání stavby.

My jsme tento produkt již vyzkoušeli v praxi a celková výška při rekonstrukci podlahy tak s našim systémem dokážeme minimalizovat na pouhé 3 centimetry. Tento produkt můžeme tedy vřele doporučit.